Biuletyn Informacji Publicznej Majątek SGSP - Majątek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 15:23

Majątek

Środa, 05 października 2016

        1. Własności obiektów  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:

  • większość obiektów jest własności  SGSP,
  • jeden obiekt jest użyczony SGSP,
  • w sprawie jednego obiektu toczy się postępowanie wywłaszczeniowe.


    2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej posiada zobowiązanie  z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego:
  • Kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 251460/4/G/In/15/S z dnia 21.01.2015 r. przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie. Kredyt w kwocie 4.437.701,00 zł został udzielony na zakup od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nieruchomości – położonej w Warszawie przy ul. Falęckiej 9/11. Termin płatności ostatniej raty przypada na dzień 31.10.2025 r.

          3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest wolna od ciężarów publicznych.

Metadane

Data publikacji 05.10.2016 09:00
Data modyfikacji 04.11.2016 08:36
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Gebauer
Osoba udostępniająca informację:
Marta Gebauer
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gebauer
©2002-2017 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL