Biuletyn Informacji Publicznej Plan Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016 - Plan Działania - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 15:23

Plan Działania

Wtorek, 05 kwietnia 2011

Plan Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016

 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

 • Dążenie do uzyskania najwyższej kategorii naukowej A+.
 • Doskonalenie procesu prowadzenia badań i rozwoju naukowego.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

 • Dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb otoczenia zewnętrznego i kreowanie nowych potrzeb tego otoczenia.
 • Podniesienie jakości kształcenia.

DOSKONALENIE PROCESU ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI UCZELNI

 • Doskonalenie struktury organizacyjnej i procesu zarządzania kadrą pracowniczą.
 • Optymalizacja zarządzania majątkiem SGSP

DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM NA RZECZ ROZWOJU SGSP

 • Poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwentów Uczelni do potrzeb społecznych i gospodarczych.
 • Dbanie o wizerunek i prestiż Uczelni (z zachowaniem kultu uczelni z tradycją).
 • Współpraca z mediami.

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 • Realizacja celów i kierunków działania PSP na rok 2016.
 • Doskonalenie działalności JRG

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY UCZELNI

 • Wypracowanie długookresowej polityki inwestycyjnej i remontowej.

Metadane

Data publikacji 05.04.2011 09:00
Data modyfikacji 13.07.2016 12:32
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gebauer
©2002-2017 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL