Biuletyn Informacji Publicznej Stan osobowy SGSP na dzień 31.12.2016 r. - Stan osobowy - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 15:23

Stan osobowy

Środa, 05 października 2016

Stan osobowy SGSP na dzień 31.12.2016 r.

Zatrudnienie w SGSP  na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

 

386 osoby w tym;

193 funkcjonariuszy

193 pracowników cywilnych

Kadra naukowo-dydaktyczna 155 osoby w tym:

prof. zwycz. 9 osób,

prof. nadzw. 16 osób,

prof. wizyt.  1 osoba,

adiunktów 54 osoby,

asystentów 30 osób,

st. wykładowców 23 osoby,

wykładowców 19 osób,

lektor 3 osoby,

Pracownicy administracji i obsługi 161 osób

służba operacyjna i liniowa 70 osób

Metadane

Data publikacji 05.10.2016 12:00
Data modyfikacji 02.02.2017 13:56
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Cebula
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gebauer
©2002-2017 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL