Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2018, 15:52

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

Data Opis Załączniki
21.05.2018 Nr postępowania PN/8/18. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Remont pomieszczeń w budynku D, II piętro Obiekt 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”.
Termin składania ofert: 05.06.2018r. do godz. 09.30
15.05.2018 Numer postępowania: PN/10/2018. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Modernizacja Sali N w budynku B obiekt 01”; II część zamówienia: „Rozbudowa sieci IT, budowa kabla światłowodowego łączącego serwerownię w budynku B obiekt 02 z serwerownią w budynku C obiektu 01”
Termin składania fert: 29.05.2018 r., godz. 09:30
19.04.2018 Dostawa sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej - 4 Części
Nr postępowania PN 7/18 termin składania ofert: 27.04.2018r. do godz. 09.00 PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: 02.05.2018R. DO GODZ. 09.00
19.04.2018 Wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Modernizacja Sali N w budynku B obiekt 01”; II część zamówienia: „Rozbudowa sieci IT, budowa kabla światłowodowego łączącego serwerownię w budynku B obiekt 02 z serwerownią w budynku C obiektu 01”
Numer postępowania : ZP/5/18. Termin składania ofert: 08.05.2018 r., godz. 9:30
10.04.2018 zakup sprzętu informatycznego z podziałem na 7 części
Numer postępowania PN 6/18 termin składania ofert: 23.04.2018r. do godz. 09.00
23.02.2018 Przedmioty umundurowania użytkowane w Państowowej Strazy Pożarnej - 14 Części
część 1: Mundury wyjściowe i służbowe część 2: Krawaty część 3: Rękawiczki letnie i zimowe część 4: Sznury galowe oficera część 5: Koszule część 6: Półbuty wyjściowe i służbowe męskie część 7: Paski do spodni część 8: Berety część 9: Swetry część 10: Kurtki ¾ z podpinką część 11: Dystynkcje i emblematy część 12: Czapki zimowe służbowe część 13: Skarpety letnie i skarpety zimowe część 14: Pokrowce na mundur Numer postępowania PN 4/18 Termin składania ofert 05.03.2018 do 09.00
07.02.2018 Dostawa dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - 5 części
Numer postępowania PN 3/18 termin składania ofert do 15.02.2018r. do godz. 09.30 PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 23.02.2018R. DO GODZ. 09:30
17.01.2018 Sukcesywne dostawy pieczywa do SGSP w 2018
Numer postępowania: PN 2/18 Termin składania ofert: 25.01.2018 do godz. 09.30 Przesunięcie terminu składania ofert na 29.01.2018r. do godz. 09.30
©2002-2018 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL