Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2017, 15:23

Zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro

Data Opis Załączniki
06.10.2017 Montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01
12.09.2017 Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, postępowanie PN 22/17
31.08.2017 Wykonanie robót budowlanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę części w zakresie:
Część 1 – Osuszanie ściany wejściowej do pralni przy budynku E obiekt 01. Część 2 – Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wymiana 51 sztuk grzejników instalacji centralnego ogrzewania w budynku B obiektu 02. o łącznej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 EURO
28.07.2017 Zakup sprzętu informatycznego - 5 części PN 20/17
26.07.2017 Część nr 1: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trzech stanowisk do ćwiczeń w infrastrukturze krytycznej, tj. komory rozgorzeniowej na bazie kontenera typu 40-stopowego (Typ 1AA), zbiornika do symulacji wycieku gazu oraz stanowiska do symulacji wycieków cieczy z rurociągów do Ośrodka Szkolenia Agencji Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego przy Tbilisi Sea Area ul. Vanati (Gruzja)”. Część nr 2: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trenażera kontenerowego, na bazie pięciu połączonych ze sobą konteneró
Numer postępowania PN 19/17 termin składania ofert: 08.08.2017r. do godz. 10:00 termin otwarcia ofert: 08.08.2017r. godz. 10:30
11.07.2017 Zakup sprzętu informatycznego - 7 części PN 17/17
07.07.2017 Dostawa i montaż mebli - 3 części PN 16/17
22.06.2017 Modernizacja zaopatrzenia w wodę budynków na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim - Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Numer postępowania PN 15/17
12.06.2017 Wykonanie robót budowlnych w SGSP, z dopuszceniem składania ofert częściowych - 4 części
Część 1 – Osuszanie ściany wejściowej do pralni przy budynku E obiekt 01 Część 2 – Remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego w budynku A obiekt 02 Część 3 – Remont pomieszczeń w budynku C obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii Część 4 – Termomodernizacja obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Numer postępowania: PN 12/17
09.06.2017 Zakup sprzętu informatycznego - 3 części
Numer postępowania: PN 14/17

©2002-2017 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL