Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 07.05.2021, 17:51

Strona główna

  • Źródło: Archiwum SGSP
    Źródło: Archiwum SGSP

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu i ofiarności w służbie i pracy oraz w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

 

Adres

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

NIP 118-00-35-927

tel. (022) 5617 624 – sekretariat

www.sgsp.edu.pl

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl

 

 

©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL