Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe w sprawie studium wykonalnosci do projektu aplikującego w naborze rozpoczętym 30 września 2016 roku w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł nauki). - Ogłoszenia - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.04.2021, 12:18

Ogłoszenia

Poniedziałek, 05 czerwca 2017

Zapytanie ofertowe w sprawie studium wykonalnosci do projektu aplikującego w naborze rozpoczętym 30 września 2016 roku w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł nauki).

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.06.2017
Data modyfikacji : 09.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Michał Chludziński IT
Osoba modyfikująca informację:
Michał Chludziński
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL