Szkoła Główna Służby Pożarniczej

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/decyzje-rektora-komenda/2019/12219,5619-w-sprawie-powolania-Komisji-Egzaminacyjnej-do-przeprowadzenia-egzaminu-z-pr.html
2021-12-09, 05:05

56/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" podczas przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób przyjętych do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej w roku 2019 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Gałązka

Opcje strony