Biuletyn Informacji Publicznej decyzja nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz.Urz. MSW poz. 36): - Statut - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2019, 11:45

Statut

Metadane

Data publikacji : 30.05.2012
Data modyfikacji : 04.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Madej
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL