Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 19.04.2017 r. - 2017 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.10.2020, 17:01

2017

Wtorek, 25 kwietnia 2017

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 19.04.2017 r.

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR 10/2017
  25.04.2017 12:00
  348.87 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Wydziałowej Komisji ds. badań statutowych
 • UCHWAŁA NR 11/2017
  25.04.2017 12:00
  429.01 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji Komisji wydziałowej do spraw jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016–2020
 • UCHWAŁA NR 12/2017
  25.04.2017 12:00
  465.37 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji wydziałowej do spraw jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016–2020
 • UCHWAŁA NR 13/2017
  25.04.2017 12:00
  437.32 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji Komisji wydziałowej do spraw zatwierdzania tematów prac dyplomowych i promotorów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016 - 2020
 • UCHWAŁA NR 14/2017
  25.04.2017 12:00
  485.42 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji wydziałowej do spraw zatwierdzania tematów prac dyplomowych i promotorów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016 – 2020
 • UCHWAŁA NR 15/2017
  25.04.2017 12:00
  423.79 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji Komisji wydziałowej do spraw promowania Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w kadencji 2016– 2020
 • UCHWAŁA NR 16/2017
  25.04.2017 12:00
  473.69 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji do spraw promowania Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w kadencji 2016-2020
 • UCHWAŁA NR 17/2017
  25.04.2017 12:00
  497.31 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji Komisji do spraw programów studiów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w kadencji 2016 – 2020
 • UCHWAŁA NR 18/2017
  25.04.2017 12:00
  523.86 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji do spraw programów studiów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w kadencji 2016 - 2020
 • UCHWAŁA NR 19/2017
  25.04.2017 12:00
  432.11 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydziałowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się
 • UCHWAŁA NR 20/2017
  25.04.2017 12:00
  406.5 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji Komisji wydziałowej do spraw badań naukowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016 - 2020
 • UCHWAŁA NR 21/2017
  25.04.2017 12:00
  444.04 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji wydziałowej do spraw badań naukowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016 - 2020
 • UCHWAŁA NR 22/2017
  25.04.2017 12:00
  386.73 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania przewodniczącej Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich
 • UCHWAŁA NR 23/2017
  25.04.2017 12:00
  335.11 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie instruktora w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa
 • UCHWAŁA NR 24/2017
  25.04.2017 12:00
  343.1 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji ds. badań naukowych
 • UCHWAŁA NR 25/2017
  25.04.2017 12:00
  340.53 KB
  z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020

Metadane

Data publikacji : 25.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zubek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL