Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 14.06.2017 r. - 2017 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.10.2020, 17:01

2017

Czwartek, 22 czerwca 2017

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 14.06.2017 r.

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR 28/2017
  22.06.2017 17:00
  475.76 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • UCHWAŁA NR 29/2017
  22.06.2017 17:00
  1.99 MB
  z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia efektów i programu kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • UCHWAŁA NR 30/2017
  22.06.2017 17:00
  4.68 MB
  z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne dla studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • UCHWAŁA NR 31/2017
  22.06.2017 17:00
  486.72 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wprowadzenia zmian w rozkładach zajęć, na rok akademicki 2017/2018, na wszystkich kierunkach i poziomach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • UCHWAŁA NR 32/2017
  22.06.2017 17:00
  329.04 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych
 • UCHWAŁA NR 33/2017
  22.06.2017 17:00
  318.51 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Pracowni Modelowania Zagrożeń Środowiska Pracy
 • UCHWAŁA NR 34/2017
  22.06.2017 17:00
  305.56 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu CBRN
 • UCHWAŁA NR 35/2017
  22.06.2017 17:00
  311.47 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Pracowni Monitorowania Zagrożeń CBRN
 • UCHWAŁA NR 36/2017
  22.06.2017 17:00
  317.72 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Logistyką
 • UCHWAŁA NR 37/2017
  22.06.2017 17:00
  320.89 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Ochrony Ludności i Infrastruktury
 • UCHWAŁA NR 38/2017
  22.06.2017 17:00
  309.47 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Pracowni Planowania Cywilnego
 • UCHWAŁA NR 39/2017
  22.06.2017 17:00
  316.11 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Prawa i Administracji
 • UCHWAŁA NR 40/2017
  22.06.2017 17:00
  325.84 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Organizacji Bezpieczeństwa
 • UCHWAŁA NR 41/2017
  22.06.2017 17:00
  318.2 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Zakładu Nauk o Państwie i Bezpieczeństwie
 • UCHWAŁA NR 42/2017
  22.06.2017 17:00
  460.25 KB
  z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy stałej Komisji do spraw potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kolmann WIBC
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL