Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 30.05.2018 r. - 2018 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

2018

Poniedziałek, 11 czerwca 2018

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 30.05.2018 r.

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR 12/2018
  11.06.2018 13:00
  480.33 KB
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia i dyplomowania na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, w kadencji 2016-2020
 • UCHWAŁA NR 13/2018
  11.06.2018 13:00
  306.99 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie asystenta w Zakładzie Edukacji Społecznej Katedry Społecznych i Humanistycznych Aspektów Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • UCHWAŁA NR 14/2018
  11.06.2018 13:00
  276.05 KB
  w sprawie zgłoszenia nauczyciela akademickiego do odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów na kadencję w latach 2016-2020
 • UCHWAŁA NR 15/2018
  11.06.2018 13:00
  247.48 KB
  w sprawie zgłoszenia kandydata do komisji senackiej do spraw etyki
 • UCHWAŁA NR 16/2018
  11.06.2018 13:00
  2.08 MB
  w sprawie zmiany uchwały nr 56/2017 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym”
 • UCHWAŁA NR 17/2018
  11.06.2018 13:00
  418.54 KB
  w sprawie zmiany uchwały nr 27/2017 w sprawie powołania stałej komisji do spraw potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • UCHWAŁA NR 18/2018
  11.06.2018 13:00
  310.11 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie kierownika Zakładu CBRN

Metadane

Data publikacji : 11.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kolmann WIBC
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL