Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 30.01.2019 r. - 2019 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

2019

Piątek, 22 lutego 2019

Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 30.01.2019 r.

Pliki do pobrania

 • UCHWAŁA NR 1/2019
  22.02.2019 13:00
  647.28 KB
  w sprawie zmiany uchwały nr 22/2018 Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim przez Radę Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • UCHWAŁA NR 2/2019
  22.02.2019 13:00
  276.05 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • UCHWAŁA NR 3/2019
  22.02.2019 13:00
  415.92 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego powierzenia prowadzenia zajęć w formie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
 • UCHWAŁA NR 4/2019
  22.02.2019 13:00
  777.49 KB
  w sprawie powołania wydziałowej komisji do spraw potwierdzania efektów uczenia się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • UCHWAŁA NR 5/2019
  22.02.2019 13:00
  852.36 KB
  w sprawie wprowadzenia zmian w programach kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Metadane

Data publikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kolmann WIBC
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL