Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału IBP z dnia 6 grudnia 2017 r. - 2017 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 20.10.2020, 09:26

2017

Środa, 03 stycznia 2018

Posiedzenie Rady Wydziału IBP z dnia 6 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

 • PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA W DNIU 06.12.2017
  12.02.2018 12:22
  3.24 MB
 • Uchwała 55-2017
  03.01.2018 18:00
  521.82 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia z Czerkaskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy wspólnych stacjonarnych studiów I stopnia
 • Uchwała 56-2017
  03.01.2018 18:00
  41.09 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Uchwała 57-2017
  03.01.2018 18:00
  1.69 MB
  w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych oraz zaopiniowania wniosku Dziekana o utworzenie studiów podyplomowych pt. „Nowoczesne technologie w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym”
 • Uchwała 58-2017
  03.01.2018 18:00
  40.47 KB
  w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany formy prowadzonych zajęć z przedmiotu „Teoria pożarów” na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia dla osób cywilnych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
 • Uchwała 59-2017
  03.01.2018 18:00
  33.36 KB
  w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia

Metadane

Data publikacji : 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zubek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL