Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 14.03.2018 r. - 2018 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2019, 08:07

2018

Poniedziałek, 19 marca 2018

Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 14.03.2018 r.

Pliki do pobrania

 • PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA W DNIU 14.03.2018
  20.04.2018 14:08
  884.09 KB
 • UCHWAŁA NR 3/18
  19.03.2018 13:00
  369.4 KB
  w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • UCHWAŁA NR 4/18
  19.03.2018 13:00
  39.73 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika Katedry Nauk Ścisłych
 • UCHWAŁA NR 5/18
  19.03.2018 13:00
  39.57 KB
  w sprawie zaopiniowania kandydata do nagrody ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne
 • UCHWAŁA NR 6/18
  19.03.2018 13:00
  39.35 KB
  w sprawie zaopiniowania kandydata do nagrody ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne
 • UCHWAŁA NR 7/18
  19.03.2018 13:00
  434.85 KB
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego na członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 • UCHWAŁA NR 8/18
  19.03.2018 13:00
  370.43 KB
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej komisji do spraw planów studiów i programów kształcenia
 • UCHWAŁA NR 9/18
  19.03.2018 13:00
  344.28 KB
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej komisji do spraw nauki
 • UCHWAŁA NR 10/18
  19.03.2018 13:00
  459.62 KB
  w sprawie powołania stałej wydziałowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich
 • UCHWAŁA NR 11/18
  19.03.2018 13:00
  521.49 KB
  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 4/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
 • UCHWAŁA NR 12/18
  19.03.2018 13:00
  473.51 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wiktora Wąsika oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

Metadane

Data publikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zubek
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL