Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 13.02.2019 r. - 2019 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 17.02.2020, 12:36

2019

Wtorek, 19 lutego 2019

Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 13.02.2019 r.

Pliki do pobrania

 • PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA W DNIU 13.02.2019
  19.03.2019 11:06
  253.52 KB
 • UCHWAŁA NR 1/19
  19.02.2019 12:00
  55.34 KB
  w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 2/19
  19.02.2019 12:00
  53.52 KB
  w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 3/19
  19.02.2019 12:00
  63.2 KB
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 4/19
  19.02.2019 12:00
  63.01 KB
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 5/19
  19.02.2019 12:00
  71.44 KB
  w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 6/19
  19.02.2019 12:00
  46.24 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Katedry Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia
 • UCHWAŁA NR 7/19
  19.02.2019 12:00
  48.18 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Katedrze Działań Ratowniczych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • UCHWAŁA NR 8/19
  19.02.2019 12:00
  43.62 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego
 • UCHWAŁA NR 9/19
  19.02.2019 12:00
  61.35 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego powierzenia prowadzenia zajęć w formie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra
 • UCHWAŁA NR 10/19
  19.02.2019 12:00
  100 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie prac dyplomowych przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra

Metadane

Data publikacji : 19.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zubek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL