Biuletyn Informacji Publicznej Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 16.04.2019 r. - 2019 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 15:35

2019

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Posiedzenie Rady Wydziału IBP w dniu 16.04.2019 r.

Pliki do pobrania

 • PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA W DNIU 16.04.2019
  13.05.2019 11:49
  1.12 MB
 • UCHWAŁA NR 31/19
  29.04.2019 16:00
  27.48 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych
 • UCHWAŁA NR 32/19
  29.04.2019 16:00
  26.81 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych
 • UCHWAŁA NR 33/19
  29.04.2019 16:00
  26.8 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych
 • UCHWAŁA NR 34/19
  29.04.2019 16:00
  24.48 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Zakładu Działań Gaśniczych
 • UCHWAŁA NR 35/19
  29.04.2019 16:00
  25.79 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków
 • UCHWAŁA NR 36/19
  29.04.2019 16:00
  36.99 KB
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej wydziałowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich
 • UCHWAŁA NR 37/19
  29.04.2019 16:00
  27.02 KB
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej komisji do spraw nauki
 • UCHWAŁA NR 38/19
  29.04.2019 16:00
  29.18 KB
  w sprawie wyrażenia opinii na temat prowadzenia i recenzowania prac dyplomowych przez osobę niezatrudnioną w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 • UCHWAŁA NR 39/19
  29.04.2019 16:00
  25.98 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dwóch nauczycieli akademickich w Zakładzie Elektroenergetyki
 • UCHWAŁA NR 40/19
  29.04.2019 16:00
  25.99 KB
  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dwóch nauczycieli akademickich w Zakładzie Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego
 • UCHWAŁA NR 41/19
  29.04.2019 16:00
  38.06 KB
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Wolnego
 • UCHWAŁA NR 42/19
  29.04.2019 16:00
  35.09 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Kuziory
 • UCHWAŁA NR 43/19
  29.04.2019 16:00
  33.61 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Kuziory
 • UCHWAŁA NR 44/19
  29.04.2019 16:00
  33.44 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Kuziory
 • UCHWAŁA NR 45/19
  29.04.2019 16:00
  34.72 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Łąckiego
 • UCHWAŁA NR 46/19
  29.04.2019 16:00
  33.57 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łąckiego
 • UCHWAŁA NR 47/19
  29.04.2019 16:00
  33.7 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łąckiego
 • UCHWAŁA NR 48/19
  29.04.2019 16:00
  35.77 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Węgrzyn
 • UCHWAŁA NR 49/19
  29.04.2019 16:00
  33.85 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Węgrzyn
 • UCHWAŁA NR 50/19
  29.04.2019 16:00
  33.71 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Węgrzyn
 • UCHWAŁA NR 51/19
  29.04.2019 16:00
  34.12 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Wdowiaka
 • UCHWAŁA NR 52/19
  29.04.2019 16:00
  33.42 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Wdowiaka
 • UCHWAŁA NR 53/19
  29.04.2019 16:00
  33.77 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Wdowiaka
 • UCHWAŁA NR 54/19
  29.04.2019 16:00
  33.53 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Zubka
 • UCHWAŁA NR 55/19
  29.04.2019 16:00
  34.74 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Zubka
 • UCHWAŁA NR 56/19
  29.04.2019 16:00
  33.14 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Łukasza Zubka
 • UCHWAŁA NR 57/19
  29.04.2019 16:00
  34.22 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Staszko
 • UCHWAŁA NR 58/19
  29.04.2019 16:00
  33.51 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Sebastiana Staszko
 • UCHWAŁA NR 59/19
  29.04.2019 16:00
  33.83 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Sebastiana Staszko
 • UCHWAŁA NR 60/19
  29.04.2019 16:00
  34.66 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariusza Olcena
 • UCHWAŁA NR 61/19
  29.04.2019 16:00
  428.32 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Olcena
 • UCHWAŁA NR 62/19
  29.04.2019 16:00
  33.93 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Olcena
 • UCHWAŁA NR 63/19
  29.04.2019 16:00
  33.4 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jana Bihałowicza
 • UCHWAŁA NR 64/19
  29.04.2019 16:00
  33.09 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Jana Bihałowicza
 • UCHWAŁA NR 65/19
  29.04.2019 16:00
  33.2 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Jana Bihałowicza
 • UCHWAŁA NR 66/19
  29.04.2019 16:00
  33.1 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Penkały
 • UCHWAŁA NR 67/19
  29.04.2019 16:00
  34.07 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Penkały
 • UCHWAŁA NR 68/19
  29.04.2019 16:00
  34.03 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Penkały
 • UCHWAŁA NR 69/19
  29.04.2019 16:00
  34.74 KB
  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry Powęzka
 • UCHWAŁA NR 70/19
  29.04.2019 16:00
  33.09 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Powęzka
 • UCHWAŁA NR 71/19
  29.04.2019 16:00
  456.03 KB
  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Powęzka

Metadane

Data publikacji : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Zubek
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL