Szkoła Główna Służby Pożarniczej

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/uchwaly-senatu/2012/3390,Uchwala-nr-9022012-Senatu-Szkoly-Glownej-Sluzby-Pozarniczej-z-dnia-29-lutego-201.html
2023-06-03, 17:49

Uchwała nr 9/02/2012 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5-7 Statutu SGSP w wyborach do Senatu SGSP na kadencję 2012-2016

Metadane

Data publikacji : 29.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Juchimowicz
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Juchimowicz Rektorat

Opcje strony