Biuletyn Informacji Publicznej UCHWAŁA NR 32/06/2017 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu przygotowania, realizacji, rozliczania oraz zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uczestniczących w realizacji projektów, współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych - 2017 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

2017

Czwartek, 29 czerwca 2017

UCHWAŁA NR 32/06/2017 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu przygotowania, realizacji, rozliczania oraz zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uczestniczących w realizacji projektów, współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Metadane

Data publikacji : 29.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Wróbel Rafał Zakład Analiz Bezpieczeństwa Cywilnego
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL