Szkoła Główna Służby Pożarniczej

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/uchwaly-senatu/2019/12451,UCHWALA-NR-28092019-SENATU-SZKOLY-GLOWNEJ-SLUZBY-POZARNICZEJ-z-dnia-4-wrzesnia-2.html
2021-12-09, 04:16

UCHWAŁA NR 28/09/2019 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 4 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części studentów z tych opłat

Metadane

Data publikacji : 05.09.2019
Data modyfikacji : 26.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Wróbel Zakład Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Wróbel Rafał Zakład Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Wróbel Rafał

Opcje strony