Biuletyn Informacji Publicznej 1/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów szczególnych - 2021 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

2021

Piątek, 15 stycznia 2021

1/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów szczególnych

Pliki do pobrania

  • 1/2021
    15.01.2021 15:00
    Data modyfikacji : 20.01.2021 15:07
    1.19 MB

Metadane

Data publikacji : 15.01.2021
Data modyfikacji : 20.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Binio Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kopytowska
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL