Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro lub wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej przepisów szczególnych

Metadane

Data publikacji : 15.01.2021
Data modyfikacji : 20.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Binio Biuro Rektora
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kopytowska

Opcje strony

do góry