Biuletyn Informacji Publicznej Prowadzone rejestry - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

Prowadzone rejestry

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Poniedziałek, 24 lipca 2006

* rejestr decyzji personalnych,
* ewidencja przyjętych do służby lub pracy,
* ewidencja zwolnionych z pracy lub służby,
* ewidencja urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich,
* ewidencja urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,
* rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu,
* rejestr wydanych legitymacji służbowych,
* rejestr wydanych książek świadczeń lekarskich MSWiA,
* rejestr wydanych książek zdrowia funkcjonariusza i członków jego rodziny,
* rejestr legitymacji ubezpieczeniowych,
* rejstr legitymacji ubezpieczeniowych rodzinnych,
* rejestr wydanych książek zdrowia pracownika cywilnego do korzystania ze świadczeń służby zdrowia MSWiA,
* rejestr delegacji służbowych,
* rejestr nagród i zapomóg dla pracowników cywilnych, strażaków PSP, rejestr zapomóg dla emerytów PSP

Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach odrębnych.

Sprawę mozna załatwić ustnie bądź pisemnie. Ustnie należy załatwić sprawy przedstawione ustnie (bezpośrednio lub telefonicznie) przez interesanta, o ile przepisy nie stoją temu na przeszkodzie.

Każdego roku dokonuje się przeglądu dokumentów, akt osobowych w celu przekazania spraw załatwionych do archiwum Szkoły.

Metadane

Data publikacji : 24.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Madej
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL