Szkoła Główna Służby Pożarniczej

INFORMACJE OGÓLNE NA POTRZEBY REKRUTACYJNE

 „Szkoła Główna Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 jako administrator danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) oraz innych przepisów szczególnych”.

Podanie danych osobowych innych niż ww. przepisie prawnym  jest dobrowolne.

Należy pamiętać o zamieszczeniu w dokumentach aplikacyjnych klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 w celach rekrutacyjnych”

 

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w Kancelarii SGSP lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej-KADRY

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

lub na e-mail:  kadry@sgsp.edu.pl

Metadane

Data publikacji : 18.03.2015
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mojska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mojska Dział Kadr i Organizacji
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Strzyga

Opcje strony

do góry