Biuletyn Informacji Publicznej Stan osobowy SGSP na dzień 31.12.2017 r. - Stan osobowy - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 15.02.2019, 08:49

Stan osobowy

Środa, 05 października 2016

Stan osobowy SGSP na dzień 31.12.2017 r.

Zatrudnienie w SGSP  na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

 

384 osoby w tym;

193 funkcjonariuszy

191 pracowników cywilnych

Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna łącznie 147 osoby, w tym:

prof. zwycz. 6 osób,

prof. nadzw. 18 osób,

prof. wizyt.  1 osoba,

adiunktów 52 osoby,

asystentów 29 osób,

st. wykładowców 22 osoby,

wykładowców 15 osób,

lektor 4 osoby,

Pracownicy administracji i obsługi 169 osób

Służba operacyjna 68 osób

Metadane

Data publikacji : 05.10.2016
Data modyfikacji : 10.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Cebula
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej
Osoba modyfikująca informację:
Pyra Dorota
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL