Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Rejestr decyzji personalnych
 • Ewidencja przyjętych do służby lub pracy
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich
 • Ewidencja urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Ewidencja zwolnionych z pracy lub służby
 • Rejestr nagród i zapomóg dla pracowników cywilnych, strażaków PSP
 • Rejestr zapomóg dla emerytów PSP
 • Rejestr zapomóg i pożyczek mieszkaniowych dla pracowników cywilnych oraz zapomóg dla emerytów (pracowników cywilnych) finansowanych z ZFŚS.
 • Rejestr świadczeń emerytów PSP
 • Rejestr dokumentów złożonych do ZUS i ZER MSWiA
 • Rejestr wydanych pozwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 • Rejestr świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę PSP
 • Rejestr wydanych kart obiegowych
 • Rejestr sporządzonych umów-zlecenie
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych
 • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Rektora - Komendanta
 • Centralny Rejestr Umów,
 • Rejestr raportów o uruchomienie środków,
 • Księgi dyplomów ukończeniu studiów, kursów w SGSP

 

 

Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach odrębnych.

Sprawę mozna załatwić ustnie bądź pisemnie. Ustnie należy załatwić sprawy przedstawione ustnie (bezpośrednio lub telefonicznie) przez interesanta, o ile przepisy nie stoją temu na przeszkodzie.

Każdego roku dokonuje się przeglądu dokumentów, akt osobowych w celu przekazania spraw załatwionych do archiwum Szkoły.

Metadane

Data publikacji : 05.07.2016
Data modyfikacji : 13.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Gebauer

Opcje strony

do góry