Biuletyn Informacji Publicznej DT2/19 - Dialog Techniczny - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 27.11.2020, 16:03

Dialog Techniczny

Czwartek, 08 sierpnia 2019

DT2/19

Poprzedzający wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne w sprawie wyboru wykonawcy na dostawy oraz usługi w zakresie wdrożenia systemów informatycznych służących: zwiększeniu efektywności systemu zarządzania uczelnią poprzez modyfikacje dotychczasowych i wdrożenie nowych modułów i funkcjonalności systemów informatycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. PROJEKT pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.08.2019
Data modyfikacji : 08.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Orłowski IT
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Orłowski
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL