Biuletyn Informacji Publicznej Numer sprawy DT 1/18 - Dialog Techniczny - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2019, 12:37

Dialog Techniczny

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 14 września 2018

Numer sprawy DT 1/18

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w sprawie wyboru wykonawcy na usługi projektowe w zakresie: „Modernizacji wejścia głównego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej znajdującego się w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 budynek C obiekt 01” oraz „Modernizacji wejścia głównego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej znajdującego się w Warszawie przy ul. Siemiradzkiego 2 budynku B obiekt 02”

Termin składania wniosków: do dnia 21 września 2018 r. do godz. 14.00.
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.09.2018
Data modyfikacji : 04.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2019 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL