Biuletyn Informacji Publicznej Rozeznanie rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia w ramach planowanego wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie usług w zakresie IT związanych ze zwiększeniem efektywności systemu zarządzania uczelnią poprzez modyfikacje dotychczasowych i wdrożenie nowych modułów i funkcjonalności systemów informatycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. - Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.10.2020, 11:34

Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku

Czwartek, 30 kwietnia 2020

Rozeznanie rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia w ramach planowanego wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie usług w zakresie IT związanych ze zwiększeniem efektywności systemu zarządzania uczelnią poprzez modyfikacje dotychczasowych i wdrożenie nowych modułów i funkcjonalności systemów informatycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Ogłoszenie umieszczone również na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1243961

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.04.2020
Data modyfikacji : 11.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Strelau
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL