Biuletyn Informacji Publicznej Oszacownie wartości zamówienia pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Advanced dla kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej", organizowanego w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. - Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.10.2020, 11:34

Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku

Poniedziałek, 06 lipca 2020

Oszacownie wartości zamówienia pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Advanced dla kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej", organizowanego w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dodano kolejne odpowiedzi na zapytania.

Metadane

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL