Biuletyn Informacji Publicznej Oszacowanie wartości zamówienia pn.: organizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, organizowanych w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w podziale na trzy części zamówienia - Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.10.2020, 11:34

Szacowanie wartości zamówienia pow. 30 000 euro - rozeznanie rynku

Poniedziałek, 06 lipca 2020

Oszacowanie wartości zamówienia pn.: organizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, organizowanych w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w podziale na trzy części zamówienia

Dodano odpowiedzi na zapytania. I. część zamówienia: Warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego; II. część zamówienia: Warsztaty z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader; III. część zamówienia: Warsztaty z zakresu Zarządzania ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji;

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.07.2020
Data modyfikacji : 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2020 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL