Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 45/21

Dostawa wirtualnego symulatora medycznego VR – 3 zestawy.

25.10.2021 27.10.2021 15:00
2 44/21

Pełnienie funkcji kierownika w Projekcie z ramienia SGSP pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

20.10.2021 28.10.2021 10:00
3 OZO 1/21

12.10.2021 18.10.2021 12:00
4 43/21

Projekt instalacji systemu klimatyzacji w pomieszczeniach na terenie obiektu 01 przy ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie

30.09.2021 15.10.2021 14:00
5 42/21

Usługa wywozu nieczystości płynnych (2 x 10 m3) z Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. W. Thommee

14.09.2021 20.09.2021 00:00
6 41/21 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, co jest zgodne z warunkami "Zapytania ofertowego" określonymi w pkt. XI ppkt. 2.

Merytoryczna koordynacja realizacji zadań wskazanych w Work Package 10 w projekcie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

02.09.2021 10.09.2021 10:00
7 40/21 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, co jest zgodne z warunkami "Zapytania ofertowego" określonymi w pkt. XI ppkt. 2.

Merytoryczna koordynacja realizacji zadań wskazanych w Work Package 1 w projekcie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

02.09.2021 10.09.2021 10:00
8 39/21

Dostawa dwóch ton skroplonego gazu ziemnego LNG

01.09.2021 10.09.2021 10:00
9 38/21

Dostawa wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa działań ratowniczych (Realizacja Projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej pn. Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii).

01.09.2021 14.09.2021 15:00
10 37/21 (powtórzenie 27/21)

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 1: „Projekt remontu dachu”; 2: „Projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w ramach zadania: „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”; 3: „Projekt modernizacji wnętrza”;

31.08.2021 06.09.2021 12:00
11 36/21 ZAMIESZCZONO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zestaw sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego

30.08.2021 08.09.2021 14:00
12 35/21

„Dostawa stanowiska do przeglądów okresowych aparatów ochrony dróg oddechowych: Część I zamówienia: Urządzenie służące do testowania i kontroli technicznej masek i aparatów ochrony dróg oddechowych; Część II zamówienia: Magazyn powietrza”,

19.08.2021 25.08.2021 15:00
13 34/21

"Dostawa kamery termowizyjnej" w ramach realizacji projektu "Innowacyjne stanowisko badawczo - treningowe "Trenażer LNG" służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG" nr umowy z NCBIR DOB-BIO9/15/02/2018.

17.08.2021 27.08.2021 10:00
14 33/21

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 1: „Projekt remontu dachu”; 2: „Projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w ramach zadania: „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”; 3: „Projekt modernizacji wnętrza”;

13.08.2021 25.08.2021 12:00
15 32/21 - Zmieniono treść zapytania ofertowego

Dostawa systemu wideokonferencyjnego typu All in One

12.08.2021 17.08.2021 10:00
16 31/21

Dostawa kompletnego systemu wideokonferencyjnego do nauczania hybrydowego

12.08.2021 17.08.2021 10:00
17 30/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego (wraz z wydłużeniem terminu składania ofert)

Dostawa kompresora wysokociśnieniowego (1 sztuka).

11.08.2021 17.08.2021 15:00
18 29/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego (wraz z wydłużeniem terminu składania ofert).

Dostawa 4 sztuk kamer termowizyjnych .

11.08.2021 17.08.2021 15:00
19 28/21 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, co jest zgodne z warunkami "Zapytania ofertowego" określonymi w pkt. XI ppkt. 2.

Pełnienie z ramienia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej funkcji kierownika projektu "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

10.08.2021 18.08.2021 10:00
20 27/21

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 1: „Projekt remontu dachu”; 2: „Projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w ramach zadania: „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”; 3: „Projekt modernizacji wnętrza”;

28.07.2021 06.08.2021 12:00
21 26/21

Część 1: Dostawa wentylatora akumulatorowego – 2 szt. Część 2: Dostawa klimatyzatora przenośnego – 9 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
22 25/21

Część 1: Dostawa pralnico-wirówki Część 2: Dostawa szafy suszącej

19.07.2021 23.07.2021 15:00
23 24/21

Dostawa kompresora wysokociśnieniowego – 1 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
24 23/21

Dostawa kamer termowizyjnych – 4 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
25 22/21 Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z warunkami treści zapytania ofertowego pkt. XI 2.

Wykonanie stanowiska do przeglądów okresowych aparatów ochrony dróg oddechowych Część I zamówienia: Urządzenie służące do testowania i kontroli technicznej masek Część II zamówienia: Magazyn powietrza

15.07.2021 21.07.2021 15:00
26 21/21

Dostawa urządzenia specjalistycznego do dekontaminacji i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla SGSP w Warszawie

13.07.2021 20.07.2021 15:00
27 20/21 Wydłużono termin składania ofert do 12 lipca 2021 r. do godz. 12.00

Wymiana orynnowania budynków świetlicy i stołówki na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym

01.07.2021 06.07.2021 13:00
28 19/21

Dostawę 48 szt. fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych na potrzeby funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

24.06.2021 01.07.2021 12:00
29 18/21

„Dostawa jaj kurzych – 57 750 sztuk”

18.06.2021 25.06.2021 11:00
30 13/21

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenach administrowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie ”

17.03.2021 30.03.2021 15:00
31 11/21

Nasadzenia i pielęgnację roślin oraz wykonanie systemu nawadniania na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

12.03.2021 22.03.2021 15:00
32 10/21

Fabrycznie nowy pojazd, ciągnik, z napędem 4x4 oraz osprzętem, z możliwością wykorzystania podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudnodostępnym terenie.

11.03.2021 25.03.2021 13:00
33 9/21 Wydłużono termin składania ofert (ponownie)

Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego

03.03.2021 17.03.2021 00:00
34 8/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców

Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego

03.03.2021 11.03.2021 00:00
35 7/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców

Świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi oraz koordynowania świadczenia usług programistycznych związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego.

03.03.2021 11.03.2021 00:00
36 5/21

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów: • „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/15/02/2018 (dalej: Trenażer LNG); • „Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/18/01/2018 (dalej: Dojazd).

23.02.2021 03.03.2021 10:00
37 4/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5.

Wykonanie 35 modeli 2D oraz 3D wskazanych pojazdów pożarniczych (gaśniczych).

23.02.2021 26.02.2021 00:00
38 3/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5.

Wykonanie 10 modeli 2D oraz 3D drabin mechanicznych i 10 modeli 2D oraz 3D podnośników hydraulicznych.

23.02.2021 26.02.2021 00:00
39 2/21

„Opracowanie aranżacji pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w rejonie zakwaterowania IV kompanii – Warszawa ul. Słowackiego 52/54, budynek C, obiekt 02”

11.02.2021 17.02.2021 15:00
40 60/20

Projekt i wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania dymu i ciepła z klatki chodowej w budynku D ob. 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

22.12.2020 07.01.2021 12:00
do góry