Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
14/21 08.04.2021 Fabrycznie nowy pojazd, ciągnik, z napędem 4x4 oraz osprzętem, z możliwością wykorzystania podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudno dostępnym terenie. 15.04.2021
13/21 17.03.2021 „Odbiór, transport i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenach administrowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie ” 30.03.2021
12/21 15.03.2021 „40 sztuk punktów dostępowych WiFi wraz z kontrolerem wirtualnym” 19.03.2021
11/21 12.03.2021 Nasadzenia i pielęgnację roślin oraz wykonanie systemu nawadniania na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 22.03.2021
10/21 11.03.2021 Fabrycznie nowy pojazd, ciągnik, z napędem 4x4 oraz osprzętem, z możliwością wykorzystania podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudnodostępnym terenie. 25.03.2021
9/21 Wydłużono termin składania ofert (ponownie) 03.03.2021 Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego 17.03.2021
8/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców 03.03.2021 Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego 11.03.2021
7/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców 03.03.2021 Świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi oraz koordynowania świadczenia usług programistycznych związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego. 11.03.2021
6/21 03.03.2021 Remont chodników i placów utwardzonych na terenie SGSP zlokalizowanych w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54. 10.03.2021
5/21 23.02.2021 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów: • „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/15/02/2018 (dalej: Trenażer LNG); • „Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/18/01/2018 (dalej: Dojazd). 03.03.2021
4/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5. 23.02.2021 Wykonanie 35 modeli 2D oraz 3D wskazanych pojazdów pożarniczych (gaśniczych). 26.02.2021
3/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5. 23.02.2021 Wykonanie 10 modeli 2D oraz 3D drabin mechanicznych i 10 modeli 2D oraz 3D podnośników hydraulicznych. 26.02.2021
2/21 11.02.2021 „Opracowanie aranżacji pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w rejonie zakwaterowania IV kompanii – Warszawa ul. Słowackiego 52/54, budynek C, obiekt 02” 17.02.2021
1/21 04.02.2021 Przedłużenie licencji Icewarp Mail serwer na okres 2 lat dla 450 użytkowników z dotychczasowymi subskrypcjami oprócz WebDocuments + 50 nowych kont wraz z aktualizacją. 10.02.2021
60/20 22.12.2020 Projekt i wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania dymu i ciepła z klatki chodowej w budynku D ob. 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 07.01.2021
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL