Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 27/21

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 1: „Projekt remontu dachu”; 2: „Projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w ramach zadania: „Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”; 3: „Projekt modernizacji wnętrza”;

28.07.2021 06.08.2021 12:00
2 26/21

Część 1: Dostawa wentylatora akumulatorowego – 2 szt. Część 2: Dostawa klimatyzatora przenośnego – 9 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
3 25/21

Część 1: Dostawa pralnico-wirówki Część 2: Dostawa szafy suszącej

19.07.2021 23.07.2021 15:00
4 24/21

Dostawa kompresora wysokociśnieniowego – 1 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
5 23/21

Dostawa kamer termowizyjnych – 4 szt.

19.07.2021 23.07.2021 15:00
6 22/21

Wykonanie stanowiska do przeglądów okresowych aparatów ochrony dróg oddechowych Część I zamówienia: Urządzenie służące do testowania i kontroli technicznej masek Część II zamówienia: Magazyn powietrza

15.07.2021 21.07.2021 15:00
7 21/21

Dostawa urządzenia specjalistycznego do dekontaminacji i konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego dla SGSP w Warszawie

13.07.2021 20.07.2021 15:00
8 20/21 Wydłużono termin składania ofert do 12 lipca 2021 r. do godz. 12.00

Wymiana orynnowania budynków świetlicy i stołówki na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym

01.07.2021 06.07.2021 13:00
9 19/21

Dostawę 48 szt. fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych na potrzeby funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

24.06.2021 01.07.2021 12:00
10 18/21

„Dostawa jaj kurzych – 57 750 sztuk”

18.06.2021 25.06.2021 11:00
11 17/21

Dostawa fabrycznie nowej wykładziny ochronnej zabezpieczającej nawierzchnię sportową Sali gimnastycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wraz z zwijarką do wykładziny i stojakiem do przechowywania.

16.06.2021 23.06.2021 12:00
12 16/21

1. Dostawę dwóch ton skroplonego gazu ziemnego LNG; 2. Dostawę butli z gazem propan-butan 11kg * do 20 butli; 3. Dostawę ciekłego azotu N2 do naczynia Dewara do siedziby SGSP – do 25 dostaw; 4. Dostawę ciekłego azotu N2 do naczynia Dewara do Bazy SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim – do 10 dostaw.

08.06.2021 14.06.2021 10:00
13 13/21

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenach administrowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie ”

17.03.2021 30.03.2021 15:00
14 11/21

Nasadzenia i pielęgnację roślin oraz wykonanie systemu nawadniania na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

12.03.2021 22.03.2021 15:00
15 10/21

Fabrycznie nowy pojazd, ciągnik, z napędem 4x4 oraz osprzętem, z możliwością wykorzystania podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudnodostępnym terenie.

11.03.2021 25.03.2021 13:00
16 9/21 Wydłużono termin składania ofert (ponownie)

Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego

03.03.2021 17.03.2021 00:00
17 8/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców

Świadczenie usług programowania w technologiach: PHP, Python, JavaScript, CSS, jQuery oraz SQL (w szczególności PostgreSQL lub Mysql lub MariaDB lub SQLite) związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego

03.03.2021 11.03.2021 00:00
18 7/21 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców

Świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi oraz koordynowania świadczenia usług programistycznych związanych z przygotowaniem do- i wdrożeniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w systemach informatycznych Zamawiającego.

03.03.2021 11.03.2021 00:00
19 5/21

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów: • „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/15/02/2018 (dalej: Trenażer LNG); • „Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”, nr umowy z NCBR DOB-BIO9/18/01/2018 (dalej: Dojazd).

23.02.2021 03.03.2021 10:00
20 4/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5.

Wykonanie 35 modeli 2D oraz 3D wskazanych pojazdów pożarniczych (gaśniczych).

23.02.2021 26.02.2021 00:00
21 3/21 Opublikowano zmianę zapytania ofertowego w zakresie załącznika nr 5.

Wykonanie 10 modeli 2D oraz 3D drabin mechanicznych i 10 modeli 2D oraz 3D podnośników hydraulicznych.

23.02.2021 26.02.2021 00:00
22 2/21

„Opracowanie aranżacji pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w rejonie zakwaterowania IV kompanii – Warszawa ul. Słowackiego 52/54, budynek C, obiekt 02”

11.02.2021 17.02.2021 15:00
23 60/20

Projekt i wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania dymu i ciepła z klatki chodowej w budynku D ob. 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

22.12.2020 07.01.2021 12:00
do góry