Biuletyn Informacji Publicznej 58/20 - Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 05.03.2021, 15:40

Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 04 grudnia 2020

58/20

Dostawa oprogramowania umożliwiającego modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 04.12.2020
Data modyfikacji : 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Hermanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL