Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 TP 18/22

Na „Zakup sprzętu teleinformatycznego i informatycznego” z podziałem na siedem części w tym: Część 1. Punkty dostępowe – 60 szt. Część 2. Serwer Domena– 1 szt. Część 3. Serwer do elearningu– 1 szt. Część 4. Serwer MGNT – 1 szt. Część 5. Serwer do systemów dziedzinowych– 1 szt. Część 6. Monitor 27” – 2 szt. Część 7. Windows Server 2022 CAL EDU – 500 szt.

06.05.2022 20.05.2022 10:00
2 TP16/22 Zmieniono termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.05.2022 r.

„Remont pomieszczeń zakwaterowania kompanii podchorążych zlokalizowanych w bud. D, ob. 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54”

06.05.2022 31.05.2022 10:30
3 TP/7/22

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

27.04.2022 12.05.2022 10:30
4 PN/06/22

Dostawa i wdrożenie informatycznego systemu ERP w ramach Projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Nr projektu POWR.03.05.00-00-z089/18).

11.04.2022 31.05.2022 10:30
5 TP 15/22

„Świadczenie kompleksowych usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na dwie części zamówienia.

31.03.2022 11.04.2022 10:30
6 TP/13/22

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

31.03.2022 12.04.2022 10:30
7 PN/10/22

Dostawa przedmiotów umundurowania użytkowanego w Państwowej Straży Pożarnej

15.03.2022 15.04.2022 10:00
8 TP 5/22 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

11.03.2022 29.03.2022 10:30
9 TP/11/22

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

04.03.2022 15.03.2022 10:30
10 TP 4/22 W załączeniu "Informacja o unieważnieniu postępowania".

„Świadczenie kompleksowych usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” z podziałem na dwie części zamówienia.

01.03.2022 16.03.2022 10:00

Wybierz Strony

do góry