Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 TP 19/23

Remont pomieszczeń zakwaterowania IV kompanii oraz pomieszczeń plutonu magisterskiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54

30.05.2023 16.06.2023 10:30
2 TP/16/23

Dostawa samochodu ratownictwa drogowego na podwoziu typu „pick-up”

25.05.2023 06.06.2023 10:30
3 TP/08/23

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku symulatora szkoleniowego w zakresie wykorzystania technicznych systemów ppoż.

18.05.2023 02.06.2023 10:30
4 NZO/18/23

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i świadczeniem usług nadzoru autorskiego.

12.05.2023 09.06.2023 11:00
5 TP/14/23

Dostawa ubrań specjalnych lekkich

08.05.2023 18.05.2023 10:30
6 TP/15/23 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dostawa stanowiska do przeprowadzenia szkolenia ze stosowania środków ochrony oraz sprzętu do detekcji czynników CBRNE w atmosferze skażonej.

28.04.2023 15.05.2023 10:30
7 PN/5/23

Dostawa i wdrożenie systemu Platforma Językowa

18.04.2023 17.05.2023 10:30
8 TP 11/23

Dostawa i zakup sprzętu audioinformatycznego w dwóch częściach

07.04.2023 18.04.2023 10:30
9 TP/10/23

Dostawa urządzeń pomiarowych - wyposażenia do stanowiska do przeprowadzenia szkolenia ze stosowania środków ochrony oraz sprzętu do detekcji czynników CBRNE w atmosferze skażonej. Część 1: dostawa spektrometru FTiR wraz z wyposażeniem. Część 2: dostawa mobilnego spektrometru Ramana wraz z wyposażeniem.

31.03.2023 07.04.2023 10:30
10 PN 2/23

Dostarczanie energii cieplnej do obiektów należących do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: ul. Słowackiego 52/54, ul. Siemiradzkiego 2, ul. Potocka 43, ul. Falęcka 9/11 w Warszawie od dnia 01 września 2023 r. na czas nieokreślony. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie energii cieplnej do obiektów należących do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, znajdujących się pod następującymi adresami: ul. Słowackiego 52/54, ul. Siemiradzkiego 2, ul. Potocka 43, ul. Falęcka 9/11 w Warszawie od dnia 01 września 2023 r. na czas nieokreślony. - łączna moc zamówiona cieplna – 2,2916 MW, - prognozowane zużycie energii cieplnej – 11 000 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Aktualne grupy taryfowe dla obiektów: A3/B1/C3 oraz A3/B1/C1. Szczegółowy opis poszczególnych punktów poboru ciepła znajduje się w zestawieniu punktów poboru ciepła sieciowego stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Postępowanie zostało podzielone na dwie części.

15.03.2023 17.04.2023 10:30
Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry