Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Lp Nazwa Data publikacji Data otwarcia ofert
1 TP/35/21

Dostawa pojazdu do przewozu 21 osób na potrzeby Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

22.10.2021 02.11.2021 10:30
2 TP/33/21

Dostawa pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu co najmniej 8 osób, sprzętu oraz materiałów dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

13.10.2021 21.10.2021 10:30
3 TP/25/21

Wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54 w ramach Zadania nr 1: Termomodernizacja obiektu nr 01 o powierzchni użytkowej 9 846,05 m²

08.10.2021 29.10.2021 10:30
4 TP 23/21 - Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.

08.10.2021 18.10.2021 10:30
5 TP/24/21 Na stronie postępowania zmieniono termin składania ofert na 08.10.2021 godz. 10.00

Dostawa pojazdów dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

24.09.2021
6 TP 21/21

Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w Auli A2 w budynku F ob. 01 w Warszawie

17.09.2021 05.10.2021 10:30
7 TP/22/21

Zakup specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia procesu kształcenia

15.09.2021 23.09.2021 10:30
8 TP/20/21 Postępowanie zostało unieważnione

Dostawa pojazdów do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

03.09.2021 14.09.2021 10:00
9 TP 18/21 Zmieniono treść SWZ oraz termin składania ofert

Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego w podziale na 6 części: Część 1 – Zakup i dostawa następującego sprzętu: „Laptop + torba do laptopa + Windows 10 PRO + Office 2019 EDU” – 30 kompletów; Część 2 – Zakup i dostawa następującego sprzętu: „Notebook + Windows 10 PRO+ Office 2019 EDU + Torba” - 7 kompletów; Część 3 – Zakup i dostawa następującego sprzętu: „Monitor komputerowy 24’’ – 55 szt.; Część 4 – Zakup i dostawa następującego sprzętu: „Switch 48p POE” –10 sz

01.09.2021 13.09.2021 10:00
10 TP 14/21 Zamieszczono wybór oferty w częśći 1 i 2

„Zakup i dostawa materiałów biurowych” Część 1 – Materiały biurowe Część 2 – Materiały do archiwizacji dokumentów

10.08.2021 24.08.2021 11:00

Wybierz Strony

do góry