Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
TP1/21 12.04.2021 „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy budynku 47 na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach zadania: „Modernizacja budynku 47 w BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”
PN 03/21 26.03.2021 Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
PN 45/20 Informacja o niezainicjowaniu postępowania. 05.01.2021 Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
PN 31/20 Opublikowano informacje o unieważnieniu postępowania. 31.12.2020 Pełnienie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenach administrowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie. 19.01.2021
PN 32/20 Uwaga: DOŁĄCZONO INFORMACJĘ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 31.12.2020 Dostawa i montaż bram gażowych na terenie BSPiIR w Nowym Dworze Mazowieckim 20.01.2021
PN 40/20 Opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i 2 zamówienia 21.12.2020 Świadczenie usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 07.01.2021
PN 42/20 Zamieszczono wybór oferty najkorzysniejszej 17.12.2020 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP 05.01.2021
PN 43/20 Opublikowano informacje o unieważnieniu części 2 postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej w cz.1. 09.12.2020 Dostawa sprzętu komputerowego 17.12.2020
KOMUNIKAT W SPRAWIE OFERT PRZETARGOWYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRMY KURIERSKIE 18.05.2020
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL