Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2021, 08:46

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 45/20 05.01.2021 Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 08.02.2021
PN 31/20 Opublikowano informacje z otwarcia ofert 31.12.2020 Pełnienie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenach administrowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie. 19.01.2021
PN 32/20 Uwaga: Przesunięto termin składania ofert na dzień 27.01.2021 r. 31.12.2020 Dostawa i montaż bram gażowych na terenie BSPiIR w Nowym Dworze Mazowieckim 20.01.2021
PN 40/20 Opublikowano informację z otwarcia ofert 21.12.2020 Świadczenie usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 07.01.2021
PN 42/20 Zamieszczono informację z otwarcia ofert 17.12.2020 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP 05.01.2021
PN 43/20 Opublikowano informacje o unieważnieniu części 2 postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej w cz.1. 09.12.2020 Dostawa sprzętu komputerowego 17.12.2020
PN 23/20 Opublikowano wybór oferty najkorzystniejszej 08.12.2020 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 16.12.2020
PN 34/20 Zamieszono informację o unieważnieniu postępowania w części 4 10.11.2020 Dostawa sprzętu komputerowego 19.11.2020
PN 39/20 Zamieszczono informację z wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2 i 3 04.11.2020 Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej i zamiatarki przedniej 16.11.2020
PN 28/20 Uwga! Zamieszczono informację zawierającą wynik postępowania. 09.10.2020 „Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w obiekcie 02 budynek B Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” 23.10.2020

Wybierz Strony

©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL