Biuletyn Informacji Publicznej PN 45/20 Informacja o niezainicjowaniu postępowania. - Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wtorek, 05 stycznia 2021

Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W związku z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, sporządzoną według stanu na dzień 8 stycznia 2021 r, dotyczącą momentu wszczęcia oraz możliwości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przesłanych do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r, a opublikowanych po tym terminie, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/moment-wszczecia-postepowania-a-mozliwosc-prowadzenia-postepowania (treść w załączeniu)

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że ogłoszenie 2021/S 002-002923 dotyczące sprawy pod nazwą „Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, numer referencyjny PN 45/20, nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuje, że , w najkrótszym możliwym terminie, ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania, w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 05.01.2021
Data modyfikacji : 01.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Strelau Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Strelau
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL