Biuletyn Informacji Publicznej Część nr 1: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trzech stanowisk do ćwiczeń w infrastrukturze krytycznej, tj. komory rozgorzeniowej na bazie kontenera typu 40-stopowego (Typ 1AA), zbiornika do symulacji wycieku gazu oraz stanowiska do symulacji wycieków cieczy z rurociągów do Ośrodka Szkolenia Agencji Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego przy Tbilisi Sea Area ul. Vanati (Gruzja)”. Część nr 2: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trenażera kontenerowego, na bazie pięciu połączonych ze sobą konteneró - Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 07.05.2021, 17:51

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 26 lipca 2017

Część nr 1: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trzech stanowisk do ćwiczeń w infrastrukturze krytycznej, tj. komory rozgorzeniowej na bazie kontenera typu 40-stopowego (Typ 1AA), zbiornika do symulacji wycieku gazu oraz stanowiska do symulacji wycieków cieczy z rurociągów do Ośrodka Szkolenia Agencji Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanego przy Tbilisi Sea Area ul. Vanati (Gruzja)”. Część nr 2: „Dostawa (w tym zaprojektowanie) trenażera kontenerowego, na bazie pięciu połączonych ze sobą konteneró

Numer postępowania PN 19/17 termin składania ofert: 08.08.2017r. do godz. 10:00 termin otwarcia ofert: 08.08.2017r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 26.07.2017
Data modyfikacji : 07.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Grodek
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL