Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Przygotowywanie, gotowanie i wydawanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) dla około 350 studentów SGSP w ramach funkcjonującego w Uczelni zaplecza żywienia zamkniętego. 20.12.2012 Część I Wykonywanie czynności kucharskich, Część II Wykonywanie czynności pomocy kuchennej, Część III Wydawania posiłków na stołówce, mycie naczyń zwrotnych, utrzymanie czystości na stołówce, przestrzeganie zasad GHP, GMP obowiązujących w gastronomi.
Usługa prawnicza (niepriorytetowa) – bieżąca obsługa prawna wybranych zagadnień związanych z działalnością Uczelni 18.12.2012 PN 59/12 termin składania 07.01.2013r. do godz. 10.00
Wywóz nieczystości stałych z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej PN 58/12 06.12.2012 Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń multimedialnych, peryferyjnych i oprogramowania 04.12.2012 Część 1 - tablety oraz projektor multimedialny Część 2 - tablety Część 3 - komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i tablety Część 4 - komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, monitory, oprogramowania i komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, Część 5 - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, monitory, napęd, urządzenia peryferyjne i multimedialne Część 6 - switche i szafa Część 7 - zestaw komputerowy, projektor multimedialny, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i monitor Część 8 - osprzęt i zestaw okablowania Część 9 - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, monitory i urządzenie peryferyjne. PN 57/12 termin składania ofert do 12.12.2012r. do godz. 10.00
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL