Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Usługa niepriorytetowa prawnicza - bieżąca obsługa prawna wybranych zagadnień 08.03.2012 Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego 07.03.2012 Część I: Urządzenie wielofunkcyjne Część II: Przenośne urządzenie do magazynowania, analizy i archiwizacji wyników i urządzenie do prezentacji wyników badań.
Dostawa - nabycie aparatury naukowo badawczej, w tym: 01.03.2012 Część I – Stanowiska badawczego do oznaczania w skali laboratoryjnej parametrów wybuchowości pyłów - na wyposażenie Zakładu Spalania i Teorii Pożarów. Część II – Stanowiska badawczego do oznaczania w skali laboratoryjnej skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia – na wyposażenie Zakładu Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro PN - 7/12
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL