Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Roboty budowlane remontowe wybranych pomieszczeń w budynkach B,C i F obiektu 01 oraz w budynku C obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie wg podziału zamówienia na części I,II,III i IV. 14.10.2013 Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Prenumerata czasopism na 2014 rok: Część 1 - czasopisma polskie, Część 2 - czasopisma obcojęzyczne 14.10.2013 PN 38/13 Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 Euro
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 8 Części 08.10.2013 Część 1 - komputery przenośne i oprogramowania Część 2 - drukarka laserowa i projektor multimedialny Część 3 - komputer przenośny i oprogramowanie Część 4 - komputery przenośne, oprogramowania i monitory Część 5 - oprogramowanie do analizy statystycznej Część 6 - komputer stacjonarny, oprogramowanie i monitor Część 7 - urządzenia e-book, tablety, pendrive i urządzenie wielofunkcyjne biurowe Część 8 - urządzenie wielofunkcyjne i drukarka Wi-Fi LAN.
Remont pomieszczeń biurowych Zakładu Ratownictwa Technicznego i Medycznego znajdujacych się w obiekcie 01 budynek C Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 03.10.2013 Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL