Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Remont odtworzeniowy 2-ch toalet zlokalizowanych w budynku C ob. 01 SGSP (parter - toaleta męska o pow. 11.80 m2 i I piętro - toaleta damska o pow. 12.70 m2) wraz z dostosowaniem ich użytkowania także przez osoby niepełnosprawne. 30.08.2013 Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
NBO 29/13 Remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku C ob. 01 SGSP oznaczonych nr 123 wraz ze zmianą ich wewnętrznego układu funkcjonalnego. 30.08.2013 Tryb zamówienia publicznego: Negocjacje bez ogłoszenia uwaga: Zamieszczona jako załączniki SIWZ i dokumentacja projektowa dedykowana jest dla Wykonawców którzy brali udział w negocjacjach. Termin składania ofert: 02.09.2013 r. do godz. 12.00
Wykonanie prac instalacyjnych i wykońćzeniowych w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, w tym: 22.08.2013 Część I: Remont warsztatu i części garażu JRG znajdujących się na parterze budynku D, obiekt 01 Część II: Remont pomieszczeń socjalnych Zakładu Ratownictwa Technicznego i Medycznego znajdujących się w budynku C, obiekt 01
Remont odtworzeniowy 2-ch toalet zlokalizowanych w budynku C ob. 01 SGSP (parter - toaleta męska o pow. 11.80 m2 i I piętro - toaleta damska o pow. 12.70 m2) wraz z dostosowaniem ich użytkowania także przez osoby niepełnosprawne 12.08.2013 Rodzaj zamówienia:Robota budowlana
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL