Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 21.04.2021, 12:18

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Wykonanie robót budowlanych - remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D 23.05.2014 PN 19/14 termin składania oferty: 09.06.2014r. do godz. 10.00
Wykonanie robót budowlanych - remontowych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców zadania, w zakresie: 20.05.2014 Zadanie nr 1: Budynek B - wykonanie robót budowlanych - remontowych w pomieszczeniu na I piętrze nr 206 o powierzchni 56.59 m2 z przeznaczeniem na potrzeby pracowni medycyny katastrof. Zadanie nr 2: Budynek D -wykonanie robót budowlanych- remontowych w pomieszczeniu piwnicznym (magazynowym) o powierzchni 35,92 m2 z przeznaczeniem na potrzeby pralni samoobsługowej.
Dostawa urządzenia kontrolno-pomiarowego do sterowania pracy stanowiska badawczego w zakresie wizualizacji oraz prowadzenia dokumentacji szkiców z pogorzeliska wraz z układem akwizycji danych, składające się z: urządzenia wielofunkcyjnego, rejestratorów p 14.05.2014 PN 15/14 termin składania ofert: 22.05.2014r. do godz. 10.00
Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczeń terenowych Pionki 2014 w miejscowości Pionki przy ul. Zakładowa 3 06.05.2014 PN 13/14 termin składania ofert 14.05.2014r. do godz. 10.00
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL