Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w zakresie dotyczącym pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 30.10.2015 PN 25/15 Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro
Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców cztery zadania. 27.10.2015 Zadanie nr 1: Obiekt 01 Budynek C Pracownia Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego: Wymiana wentylatorów dachowych. Zadanie nr 2: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 111 Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Wykonanie układu oddymiania oraz przeróbki instalacji elektrycznej. Zadanie nr 3: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 308 z przeznaczeniem na laboratorium Fizykochemii: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. Zadanie nr 4: Obiekt 01 i 02: Instalacja wraz z dostawą fragmentów sieci teletechnicznej na terenie SGSP.
Dostawa naczepy lawety na cele ochrony przeciwpożarowej dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 15.10.2015 PN 26/15 termin składania ofert do 23.10.2015r. do godz. 10.00
Dostawa - sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. PN 21/15 09.10.2015 Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowań i urządzeń peryferyjnych 05.10.2015 Część 1 – komputery przenośne , oprogramowanie, tablety i drukarka. Część 2 – komputery przenośne, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Część 3 – komputer przenośny i oprogramowanie Część 4 – komputer przenośny, oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne kolorowe
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL