Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców trzy zadania, w zakresie: 25.03.2015 Zadanie nr 1: Obiekt 01 Budynek C/D serwerownia: Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz chłodzenia i automatyki (klimatyzacji). Zadanie nr 2: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 308 z przeznaczeniem na laboratorium Chemii: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. Zadanie nr 3: Obiekt 02 Budynek B pomieszczenie nr 216 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe: Wykonanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/15 12.03.2015 Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Zamawiającego od Wykonawcy urządzenia do rejestracji i obróbki danych które będzie wykorzystane do przygotowania analizy organizacji i dokumentowania badań poligonowych, zebrania danych empirycznych i materiałowych, opracowania materiałów konferencyjnych i publikacji realizowanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/15 12.03.2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zaprojektowania, wykonania, dostarczenia oraz zainstalowania w siedzibie zamawiającego, wraz z przekazaniem praw do urządzenia, stanowiska badawczego do szybkiego paramagnetycznego oznaczania indeksu tlenowego i testów palności materiałów polimerowych osłon ratownika i izolacji zbiornika w podwyższonych temperaturach zgodnie z normą ISO 4589-3 w zakresie pomiarowym od 0-100% O2 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do przygotowania i obróbki materiału i dokumentacji wyników badań.
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL