Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/15 30.04.2015 Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi eksperckiej w zakresie modernizacji systemu do rejestracji (analizy gazów) w zakresie podwyższonych temperatur na stanowisku badawczym znajdującym się : w Pracowni Podstaw Teorii Spalania i Wybuchu Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Termin składania ofert: 13.05.2015r. do godz. 14:00
Wykonanie robót budowlanych-wykończeniowych (grupa 45.4) i instalacyjnych (grupa 45.3) w obiekcie 01 budynek D i obiekcie 02 budynek A Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w zakresie wykonania remontu pokoi i sanitariatów akademickich, klatki sc 20.04.2015 Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
Odzież specjalna i środki ochrony indywidulanej użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane pozycje zamówienia. 20.04.2015 Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
Dostawa naczepy transportowej dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 20.04.2015 PN 10/15 termin składania ofert: 28.04.2015r. do godz. 10.00
Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów 10.04.2015 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach: Część 1 – komputery przenośne ze stacją dokującą, oprogramowania i monitory Część 2 – komputery stacjonarne, oprogramowania i monitory Część 3 – urządzenia wielofunkcyjne kolorowe Część 4 – taśmy do backupu Część 5 – płaski, leżący mikrofon do wideokonferencji Część 6 - akcesoria Część 7 – szafa telekomunikacyjna z akcesoriami Część 8 – UPS Część 9 – switch Część 10 – komputery stacjonarne i monitory Część 11 – komputery przenośne i oprogramowania Część 12 – komputer przenośny, oprogramowanie i drukarka Część 13 – komputery stacjonarne, monitory i oprogramowania Część 14 – komputer przenośny i oprogramowanie
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.04.2015 r. 02.04.2015 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiekcie 01 w budynkach A,B,E,F Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnych dostaw. Część 1 - Artykuły spożywcze, Część 2 - Ryby i przetwory rybne. PN 7/15 01.04.2015 Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL