Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Dostawa wyposażenia meblowego PN 18/15 15.07.2015 Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro
Wykonanie robót budowlanych – instalacyjnych (grupa 45.3) i wykończeniowych (grupa 45.4) w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców trzy zadania 13.07.2015 Zadanie nr 1: Obiekt 01 i 02: Instalacja wraz z dostawą fragmentów sieci teletechnicznej na terenie SGSP. Zadanie nr 2: Obiekt 01 Budynek C Pracownia Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego: Wymiana wentylatorów dachowych. Zadanie nr 3: Obiekt 01 Budynek B pomieszczenie nr 111 Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów: Wykonanie układu oddymiania oraz przeróbki instalacji elektrycznej. PN 16/15 termin składania ofert: 29.07.2015r. do godz. 10.00
Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych PN 15/15 10.07.2015 Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 Euro
Roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku akademickiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej znajdującego się w Warszawie przy ul. Falęckiej 9/11 do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 07.07.2015 Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL