Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
Modernizacja zaopatrzenia w wodę budynków na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim - Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Numer postępowania PN 15/17 22.06.2017
Wykonanie robót budowlnych w SGSP, z dopuszceniem składania ofert częściowych - 4 części 12.06.2017 Część 1 – Osuszanie ściany wejściowej do pralni przy budynku E obiekt 01 Część 2 – Remont rejonu zakwaterowania plutonu magisterskiego w budynku A obiekt 02 Część 3 – Remont pomieszczeń w budynku C obiekt 02 – rejon zakwaterowania IV kompanii Część 4 – Termomodernizacja obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Numer postępowania: PN 12/17
Zakup sprzętu informatycznego - 3 części 09.06.2017 Numer postępowania: PN 14/17
Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo – badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wWarszawie 07.06.2017 Numer postępowania: PN 10/17
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL