Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 9/18 Uwaga: Przesunięcie terminu składania ofert na 11.06.2018 r. do godz. 09.00 24.05.2018 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dodatkowego wyposażenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP, z podziałem na osiemnaście (18) części Uwaga: ZMIANA TREŚCI SIWZ 06.06.2018
PN/8/18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 21.05.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Remont pomieszczeń w budynku D, II piętro Obiekt 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”. Uwaga! Zmodyfikowano treść Istotnych Warunków Zamówienia. 05.06.2018
PN/10/2018. Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 15.05.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w Obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 54/52 z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie: I część zamówienia: „Modernizacja Sali N w budynku B obiekt 01”; II część zamówienia: „Rozbudowa sieci IT, budowa kabla światłowodowego łączącego serwerownię w budynku B obiekt 02 z serwerownią w budynku C obiektu 01” Uwaga! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. 29.05.2018
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL