Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 22/19 Zamiewszczono: Informacje o wyniku postępowania 23.09.2019 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP 02.10.2019
PN 23/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty w wyniku powtórzonych czynności 20.09.2019 „Wykonanie remontu dachów na obiektach magazynowych na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim”. 07.10.2019
PN 19/19 Ogłoszono wyniki postępowania 06.09.2019 Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na dostawę trenażerów. 16.09.2019
PN 20/19 Zamieszczono wybór oferty w część 5 06.09.2019 Dostawa wyposażenia podnoszącego poziomu bezpieczeństwa szkoleń strażaków w Gruzji 16.09.2019
PN 16/19 Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 zamówienia. 05.09.2019 „Zakup i dostawa aparatury naukowo-badawczej” 17.09.2019
PN 10/19 Zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania. 04.09.2019 „Usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów na krajowe i międzynarodowe przewozy lotnicze, kolejowe a także autokarowe” 16.09.2019
PN 17/19 Zamieszczono informację z otwarcia ofert 02.09.2019 Zakup i dostawa stacji roboczych z licencjami na oprogramowanie inżynierskie do przetwarzania danych 2D oraz 3D z oprzyrządowaniem oraz serwera wraz z licencjami 04.10.2019
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL