Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2021, 16:43

Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych - Archiwum

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
PN 01/20 Zmieniono termin otwracia ofert 24.02.2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 16.04.2020
PN 4/20 Zamieszczono wybór oferty najkorzystniejszej 07.02.2020 „Wykonanie remontu kładki łączącej obiekty 01 i 02 na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 27.02.2020
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL