Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z projektem pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

zmiana terminu składania ofert do dnia 08 listopada 2019r. do godz. 10.00

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Rektora-Komendanta, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z projektem pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, realizowanym w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 2019 r., zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w  podziale na pięć części zamówienia:

Data składania ofert: 05 listopada 2019 r. do godz. 09.45.

  1. I. część:            „Kurs MS Project 2016”;
  2. II. część:           „Kurs Komputerowy ECDL Base”;
  3. III. część:          „Kurs języka angielskiego (poziom B1 lub wyższy)”;
  4. IV. część:          „Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL
    z native speakerem (poziom B2 lub wyższy)”;
  5. V.  część:          „Praktyczne warsztaty z zakresu pozyskiwania środków publicznych
    dla uczelni wyższych”.

Metadane

Data publikacji : 23.10.2019
Data modyfikacji : 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Hermanowicz

Opcje strony

do góry