Szkoła Główna Służby Pożarniczej

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-sp/13140,Dodano-informacje-o-wynikach-postepowania-OGLOSZENIE-w-postepowaniu-o-udzielenie.html
2021-12-09, 04:49

Strona znajduje się w archiwum.

Dodano informację o wynikach postępowania OGŁOSZENIE w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z projektem pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

Oferty należy złożyć do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 09:45

Metadane

Data publikacji : 15.01.2020
Data modyfikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska

Opcje strony