Biuletyn Informacji Publicznej Dodano informację z otwarcia ofert. US 37/20 Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w podziale na cztery części części zamówienia. - Zamówienia na usługi społeczne - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 04.03.2021, 14:53

Zamówienia na usługi społeczne

Czwartek, 31 grudnia 2020

Dodano informację z otwarcia ofert. US 37/20 Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w podziale na cztery części części zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia: 18 stycznia 2021 r. o godz. 09.45. Termin otwarcia ofert upływa dnia: 18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 I. część zamówienia: „Warsztaty z zakresu Zarządzania kryzysowego”; II. część zamówienia: „Warsztaty z zakresu Kierowania zespołem – Team Leader”; III. część zamówienia: „Warsztaty z zakresu Zarządzania ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji”; IV. część zamówienia: „Warsztaty z zakresu praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych”;

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba udostępniająca informację:
Monika Łukawska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Monika Łukawska
©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL